ช่วยลูกโลมาใกล้สูญพันธุ์ ถูกพบจมน้ำในน่านน้ำตื้น

อาสาสมัครทิพย์ปุณยาร์ทิพย์จันทรให้อาหารลูกโลมาชื่อภราดรด้วยนมที่ศูนย์วิจัย

และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดระยองทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2565 ลูกโลมาอิรวดีจมน้ำตายในแอ่งน้ำขึ้นน้ำลงฝั่งไทยเมื่อ ชาวประมงพบเขาเมื่อเดือนที่แล้ว น่องได้รับฉายาว่า ภราดร แปลว่า “ภาระพี่น้อง” เพราะคนที่เกี่ยวข้องรู้ตั้งแต่วันแรกว่าการช่วยชีวิตเขาไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ดูเหมือนว่าทารกจะอยู่บนเส้นทางแห่งการฟื้นตัว (AP Photo/ศักชัย ลลิต) AP

RAYONG, Thailand — ลูกโลมาอิรวดี — ป่วยและอ่อนแอเกินกว่าจะว่ายน้ำ — กำลังจมน้ำตายในแอ่งน้ำบนชายฝั่งของประเทศไทยเมื่อชาวประมงพบเขา

ชาวประมงแจ้งเตือนนักอนุรักษ์ทางทะเลอย่างรวดเร็ว ซึ่งแนะนำวิธีดูแลฉุกเฉินจนกว่าทีมกู้ภัยจะสามารถขนส่งทารกไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยเพื่อรับการดูแลจากสัตวแพทย์เด็กทารกได้รับฉายาว่า พาราดอน แปลว่า “ภาระพี่น้อง” อย่างคร่าว ๆ เพราะคนที่เกี่ยวข้องรู้ตั้งแต่วันแรกว่าการช่วยชีวิตเขาไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย

ปลาโลมาตัวน้อยดูเหมือนจะยิ้มขณะว่ายน้ำในสระลูกโลมาชื่อเล่นพาราดอนว่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดระยองทางตะวันออกของประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2565 ลูกโลมาอิรวดีจมน้ำตายในแอ่งน้ำบนชายฝั่งของประเทศไทยเมื่อชาวประมงพบเขาเมื่อเดือนที่แล้ว . น่องได้รับฉายาว่า ภราดร แปลว่า “ภาระพี่น้อง” เพราะคนที่เกี่ยวข้องรู้ตั้งแต่วันแรกว่าการช่วยชีวิตเขาไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ดูเหมือนว่าทารกจะอยู่บนเส้นทางแห่งการฟื้นตัว (AP Photo/ศักชัย ลลิต) AP

โลมาอิรวดี ซึ่งถือเป็นสายพันธุ์ที่เปราะบางโดย International Union for Conservation of Nature พบได้ในน่านน้ำชายฝั่งทะเลตื้นของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในแม่น้ำสามสายในเมียนมาร์ กัมพูชา และอินโดนีเซีย การอยู่รอดของพวกเขาถูกคุกคามจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย มลพิษ และการประมงที่ผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทางทะเลเชื่อว่าโลมาอิรวดีราว 400 ตัวยังคงหลงเหลืออยู่ตามชายฝั่งตะวันออกของประเทศที่มีพรมแดนติดกับกัมพูชานับตั้งแต่ชาวประมงพบพาราดอนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม สัตวแพทย์และอาสาสมัครหลายสิบคนก็ได้ช่วยดูแลเขาที่ศูนย์ในจังหวัดระยองในอ่าวไทย

ทศพล ประยูรสุข อาสาสมัครยืนอยู่ในสระขณะที่ปลาโลมาว่ายอาสาสมัครทศพล ประยูรสุข ดูแลลูกโลมาชื่อเล่นพาราดอนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยองทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2565 ลูกโลมาอิรวดีจมลงในแอ่งน้ำบนชายฝั่งของประเทศไทย เมื่อชาวประมงพบเขาเมื่อเดือนที่แล้ว น่องได้รับฉายาว่า ภราดร แปลว่า “ภาระพี่น้อง” เพราะคนที่เกี่ยวข้องรู้ตั้งแต่วันแรกว่าการช่วยชีวิตเขาไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ดูเหมือนว่าทารกจะอยู่บนเส้นทางแห่งการฟื้นตัว (AP Photo/ศักชัย ลลิต) AP

“เราพูดกันเองว่าโอกาสที่เขาจะรอดชีวิตค่อนข้างต่ำ โดยพิจารณาจากอาการของเขา” ธนพันธ์ ชมชื่น สัตวแพทย์ประจำศูนย์ฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ “โดยปกติ โลมาที่พบเกยตื้นมักจะอยู่ในสภาพที่เลวร้ายเช่นนี้ โอกาสที่โลมาเหล่านี้จะอยู่รอดได้ตามปกตินั้นน้อยมาก แต่เราทำให้เขาพยายามอย่างเต็มที่ในวันนั้น”

คนงานวางเขาไว้ในสระน้ำทะเล รักษาปอดติดเชื้อที่ทำให้เขาป่วยและอ่อนแอ และเกณฑ์อาสาสมัครคอยดูแลเขาตลอดเวลา พวกเขาต้องอุ้มเขาไว้ในถังเพื่อป้องกันไม่ให้เขาจมน้ำและให้นมแก่เขา ตอนแรกทำโดยใช้ท่อและขวดต่อมาเมื่อเขาฟื้นกำลังขึ้นเล็กน้อยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และอาสาสมัครหนึ่งหรือสองคนพักในแต่ละกะแปดชั่วโมง และคนงานคนอื่น ๆ ในระหว่างวันจะดูแลปั๊มน้ำและกรองและทำนมสำหรับลูกโค

ลูกโลมาชื่อเล่นพาราดอนเอาขวดนมเข้าปากอาสาสมัคร ทศพล ประยูรสุข ป้อนนมลูกโลมาชื่อเล่น ภราดร ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2565 ลูกโลมาอิรวดีจมลงในแอ่งน้ำขึ้นน้ำลงฝั่งไทยเมื่อ ชาวประมงพบเขาเมื่อเดือนที่แล้ว น่องได้รับฉายาว่า ภราดร แปลว่า “ภาระพี่น้อง” เพราะคนที่เกี่ยวข้องรู้ตั้งแต่วันแรกว่าการช่วยชีวิตเขาไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ดูเหมือนว่าทารกจะอยู่บนเส้นทางแห่งการฟื้นตัว (AP Photo/ศักชัย ลลิต) AP

ผ่านไปหนึ่งเดือนอาการของพาราดอนก็ดีขึ้น ลูกวัวที่เชื่อว่ามีอายุระหว่าง 4 ถึง 6 เดือนสามารถว่ายน้ำได้แล้ว และไม่มีอาการติดเชื้อ แต่ปลาโลมาที่มีน้ำหนัก 4.5 ฟุตและประมาณ 59 ปอนด์ในวันที่ 22 กรกฎาคมยังคงอ่อนแอและไม่ได้รับนมเพียงพอแม้ว่าทีมจะพยายามให้อาหารมันทุกๆ 20 นาทีก็ตาม

ทิพย์ปุณยาร์ ทิพย์จันทร ที่ปรึกษาทางการเงินวัย 32 ปี เป็นหนึ่งในอาสาสมัครจำนวนมากที่มารับหน้าที่ดูแลเด็กกับภราดร

ทิพย์ปัญญาพูดด้วยใบหน้าที่กลมและปากที่โค้งของทารกของภราดรที่ดูเหมือนรอยยิ้ม เธออดไม่ได้ที่จะผูกพันกับเขาและเป็นห่วงพัฒนาการของเขา

 

 

 

Releated