ยกเครื่อง ‘ตั๋วครู’

ยกเครื่อง ‘ตั๋วครู’ แบบใหม่ แบ่งระดับ-จัดประเภท-โยงวิทยฐานะ

นายประวิต เอราวรรณ์ รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้คุรุสภาเตรียมปรับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหม่ จากเดิมที่มีใบอนุญาตฯ เดียว ต่ออายุทุก 5 ปี เบื้องต้นจะแบ่งระดับ และจัดประเภทของใบอนุญาตฯ เพื่อให้มีความชัดเจน และเชื่อมโยงกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้เป็นระบบเดียวกัน

ทั้งการคัดเลือก การบรรจุ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ และการขอใบอนุญาตฯ ส่วนจะดำเนินการรูปแบบใดนั้น ยังไม่ได้ข้อสรุป รอหารือกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท) และรับฟังความคิดเห็น นิสิต นักศึกษา รวมถึง ผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2 เดือน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาต่อไป

“การปรับเปลี่่ยนดังกล่าว เกิดขึ้นจากข้อห่วงใยของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องใบอนุญาตฯ โดยเฉพาะการจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ที่ยังมีปัญหา เพราะไม่อยากให้เป็นภาระ และทำให้ผู้ขอใบอนุญาตฯ ได้รับความเดือดร้อน จึงมอบหมายให้คุรุสภาไปคิดว่าจะทำอย่างไรให้ใบอนุญาตฯ เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับวิชาชีพครู

ยกเครื่อง ‘ตั๋วครู’

 

ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการตั้งคณะทำงาน และขอความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง ส.ค.ศ.ท นิสิต นักศึกษา รวมถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการยกเครื่องการขอใบอนุญาตฯ ครั้งใหญ่ ให้สอดคล้องกับระบบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่มีการปรับไปแล้ว” นายประวิต กล่าว

นายประวิตกล่าวต่อว่า ล่าสุดได้หารือกับ ส.ค.ศ.ท.อย่างไม่เป็นทางการแล้ว และได้ตุ๊กตามาพอสมควร เตรียมนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะทำงาน เบื้องต้นทาง ส.ค.ศ.ท.เห็นด้วยกับการปรับดังกล่าว แต่ยังต้องหารือในส่วนของการดำเนินการ และรูปแบบที่เหมาะสม ส่วนสาเหตุที่จำเป็นต้องปรับ

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง ใบอนุญาตฯแบบเดิม ยังมีความเสี่ยง เพราะใบอนุญาตฯ เดียว สามารถสอนได้ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ไม่มีการพัฒนาต่อเนื่อง ขณะที่ระบบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ในปัจจุบัน ยังไม่ตอบโจทย์ และสร้างภาระให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ แต่ไม่ได้คัดกรองคุณภาพของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตฯ อย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ webstats-r-us.com

Releated